Öğretim Üyesi Değişimi


  • Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri hareketliliğe katılabilirler.
  • Öğretim üyesi hareketliliğine ilişkin esas belge, programa katılan öğretim üyesi tarafından hazırlanan, Öğretim Üyesi Hareketliliği Programıdır. Bu program, öğretim üyesinin kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları tarafından onaylanır.
  • Daha önce öğretim üyesi değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim üyelerinden gelen başvurulara öncelik tanınır.
  • Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok iki yarıyıl olabilir. Bu faaliyet yaz okulu programlarını da kapsar.
  • Öğretim üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı Kanunun 11. Maddesinde unvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin 10 katını geçmemek üzere ekli 1 sayılı listede belirlenen ek ders ücreti ödenir.  (NOT: Ek belgesi konulacak).

Bölümün Anlaşmalı olduğu üniversitede Öğretim Üyesi Değişimi Programına katılabilmek için hazırlanması  ve Farabi Ofisi´ne teslim edilmesi gereken belgeler:

  • Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı

Gidilen Üniversiteden değişim bitiminde alınacak belge:

  • Öğretim Üyesi Katılım Belgesi

Dönüşte Farabi Ofisine teslim edilmesi gereken belgeler:

  • Öğretim Üyesi Katılım Belgesi