Alan Kodları


01 ZİRAAT BİLİMLERİ

01.0 Ziraat Bilimleri

01.1 Ziraat

01.2 Ziraat Ekonomisi

01.3 Gıda Bilimleri ve Teknolojileri

01.4 Botanik

01.5 Balıkçılık

01.6 Ormancılık

01.8 Toprak

01.9 Diğerleri – Ziraat Bilimleri

02 MİMARLIK, ŞEHİR VE BÖLGESEL PLANLAMA

02.0 Mimarlık, Şehir ve Bölgesel Planlama

02.1 Mimarlık

02.2 İç Dizayn

02.3 Şehir Planlama

02.4 Bölgesel Planlama

02.6 Ulaşım

02.9 Diğerleri – Mimarlık, Şehir ve Bölgesel Planlama

03 SANAT VE TASARIM

03.0 Sanat ve Tasarım

03.1 Güzel Sanatlar (Resim, Heykel vb.)

03.2 Müzik ve Müzik Bilimi

03.3 Uygulamalı Sanatlar

03.4 Fotoğrafçılık, Sinemacılık

03.5 Tasarım, (Grafik Dizaynı, Endüstriyel Tasarım, Moda, Tekstil)

03.6 Sanat Tarihi

03.9 Diğerleri – Sanat ve Tasarım

04 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ

04.0 İşletme ve Yönetim Bilimleri

04.1 İşletme ve Teknoloji

04.2 Muhasebe, İşletme Yönetimi

04.3 Turizm ve Otel Yönetimi

04.4 Endüstriyel İlişkiler ve Personel Yönetimi

04.5 Sekreterlik

04.6 Pazarlamacılık ve Satış Yönetimi

04.7 Sağlık Kurumları İşletmesi

04.9 Diğerleri - İşletme ve Yönetim Bilimleri

05 EĞİTİM

05.0 Eğitim

05.1 Öğretmen Eğitimi

05.2 İlköğretim

05.3 Ortaöğretim

05.4 Mesleki ve Teknik Eğitim

05.5 Yetişkin Eğitimi

05.6 Özel Eğitim

05.7 Eğitim Bilimleri, Karşılaştırmalı Eğitim

05.8 Eğitim Psikolojisi

05.9 Diğerleri – Eğitim

06 MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ

06.0 Mühendislik, Teknoloji

06.1 Makine Mühendisliği

06.2 Elektrik Mühendisliği

06.3 Kimya Mühendisliği

06.4 İnşaat Mühendisliği

06.5 Elektronik Mühendisliği,Telekomünikasyon

06.6 Endüstri Mühendisliği (CAD, CAM, CAE dahil)

06.7 Malzeme Bilimleri

06.9 Diğerleri - Mühendislik, Teknoloji

07 COĞRAFYA, JEOLOJİ

07.0 Coğrafya, Jeoloji

07.1 Coğrafya

07.2 Çevre Bilimleri, Ekoloji

07.3 Jeoloji

07.4 Toprak ve Su Bilimleri

07.6 Jeodezi, Kartografi

07.7 Meteoroloji

07.9 Diğerleri - Coğrafya, Jeoloji

08 BEŞERİ BİLİMLER

08.0 Beşeri Bilimler

08.1 Felsefe

08.2 İlahiyat

08.3 Tarih

08.4 Arkeoloji

08.5 Psikoloji

08.9 Diğer – Beşeri Bilimler

09 DİLLER VE FİLOLOJİ BİLİMLERİ

09.0 Diller ve Filoloji Bilimleri

09.1 Modern Avrupa Dilleri

09.2 Genel ve karşılaştırmalı edebiyat

09.3 Linguistik

09.4 Mütercimlik, Yorumlama

09.5 Klasik Filoloji

09.6 Avrupa Dilleri Dışındaki Diller

09.8 Nadir (Az Öretilen) Diller

09.9 Diğer - Diller ve Filoloji Bilimleri

10 HUKUK

10.0 Hukuk

10.1 Karşılaştırmalı Hukuk, Hukuk Felsefesi

10.2 Uluslararası Hukuk

10.3 Medeni Hukuk

10.4 Ceza Hukuku, Kriminoloji

10.5 Anayasa

10.6 Kamu Hukuku

10.7 Avrupa Topluluğu/AB Hukuku

10.9 Diğer - Hukuk

 

11 MATEMATİK, BİLİŞİM

11.0 Matematik, Bilişim

11.1 Matematik

11.2 İstatistik

11.3 Bilişim, Bilgisayar Bilimleri

11.9 Diğer – Matematik, Bilişim

12 TIP BİLİMLERİ

12.0 Tıp Bilimleri

12.1 Tıp

12.2 Psikiyatri ve Klinik Psikolojisi

12.3 Diş Hekimliği

12.4 Veteriner Hekimliği

12.5 Eczacılık

12.6 Hemşirelik, Ebelik, Psikoterapi

12.7 Halk Sağlığı

12.8 Tıp Teknolojisi

12.9 Diğer – Tıp Bilimleri

13 FEN BİLİMLERİ

13.0 Fen Bilimleri

13.1 Biyoloji

13.2 Fizik

13.3 Kimya

13.4 Mikrobiyoloji, Bioteknoloji

13.5 Nükleer ve Yüksek Enerji Fiziği

13.6 Biyokimya

13.7 Astronomi, Astrofizik

13.8 Deniz Bilimleri

13.9 Diğer – Fen Bilimleri

14 SOSYAL BİLİMLER

14.0 Sosyal Bilimler

14.1 Siyaset Bilimi

14.2 Sosyoloji

14.3 İktisat

14.4 Psikoloji ve Davranış Bilimleri

14.5 Sosyal Hizmetler

14.6 Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları, Bölge Çalışmaları

14.7 Antropoloji

14.8 Gelişim Çalışmaları

14.9 Diğer – Sosyal Bilimler

15 İLETİŞİM VE ENFORMASYON BİLİMLERİ

15.0 İletişim ve Enformasyon Bilimleri

15.1 Gazetecilik

15.2 Radyo/TV Yayımcılığı

15.3 Halkla İlişkiler, Yayıncılık, Reklamcılık

15.4 Kütüphane Bilimleri

15.5 Dokümantasyon, Arşivleme

15.6 Müzecilik

15.9 Diğer - İletişim ve Enformasyon Bilimleri

16 DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI

16.0 Diğer Çalışma Alanları

16.1 Fiziksel Eğitim, Spor Bilimleri

16.3 Ev Ekonomisi, Beslenme

16.9 Diğer - Diğer Çalışma Alanları