Sıkça Sorulanlar


SORU: Farabi Değişim Programından Yaralanmak İstiyorum Şartları Nedir ? 
CEVAP: Farabi Değişim Programının şartları şunlardır:

  • Programa başvuracak öğrencilerin Artvin Çoruh Üniversitesine kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması

SORU: Farabi Değişim Programı İle Kaç Değişim Hakkım vardır ? 
CEVAP: Farabi Değişim Programıyla sadece, bir veya iki yarıyıl süresince bir başka üniversitede eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edilebilmektedir. 

SORU: Farabi Değişim Programı ile Artvin Çoruh Üniversitesinde Öğrenim Görmek İstiyorum Ne Yapmalıyım ? 
CEVAP: Farabi değişim Programıyla Üniversitemizde 1 ya da 2 eğitim-öğretim yılı öğrenim görmek isteyen öğrenciler, şu anda öğrenim gördükleri üniversitelerin Farabi Değişim Program Koordinatörlük ofislerine başvurmalıdırlar.

SORU: Farabi Değişim Programında Ders sayısı mı yoksa dersin kredisi mi dikkate alınmalı 
CEVAP: Değişimde derslerin kredileri dikkate alınmakta, ders sayısı dikkate alınmamaktadır. Muhatap üniversiteyle yapılan protokolde mutabık kalınması şartıyla, öğrenci değişiminde ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir.  

SORU: Kredimi tamamlamak için gideceğim üniversitede fakültemde aldığım dersler varsa ne yapmalıyım? 
CEVAP: Kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir.

SORU: Farabi Değişim Programına nasıl Başvuracağım ? 
CEVAP: Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü, öğrenciler için başvuru ilanı verir. İlan Artvin Çoruh Üniversitesi ve Farabi Değişim Programı sitesinde duyurulur. Öğrenciler, başvuru tarihleri arasında başvurabilir. 

SORU: Farabi Değişim Programına değişim için seçildim ama çeşitli nedenlerden dolayı gidemiyorum. Ne yapmalıyım ? 
CEVAP: Seçildiği halde değişim programına katılma hakkından feragat etmek isteyen öğrenciler, feragat dilekçesi verir. Hastalık, kaza ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti uygun görülen öğrenciler, mazeretleri sona erdikten sonra programdan faydalanabilirler. 

SORU: Gideceğim üniversiteden kabul edildiğimi nasıl öğrenebilirim ya da belgeleyebilirim? 
CEVAP: Gidilecek yükseköğretim kurumu, ilgili öğrencinin Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren onaylı ve imzalı bir Farabi Değişim Programı Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar ve Öğrenciye Ofisimiz tarafından ulaştırır.

SORU: Kabul belgesi aldım ama gitmekten vazgeçersem ne olur? 
CEVAP: Kabul belgesi aldığı halde gidilecek yükseköğretim kurumunda mazeretsiz olarak öğrenime başlamadığı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir. Varsa yapılan ödemelerin iadesi talep edilir. Bu durumdaki öğrenciler hiçbir eğitim kademesinde bir daha burslu ya da burssuz Farabi Değişim Programı öğrencisi olamazlar.

SORU: Farabi değişim programından kaç defa yararlanabilirim? 
CEVAP: Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

SORU: Bursları ne zaman ve nasıl alacağım? 
CEVAP: Burs miktarının %70’i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. Geri kalan burs miktarının toplamı belirlenirken, öğrenciye verilen Katılım Belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınır. Öğrencinin geri kalan burs miktarının ödemesi yapılırken, gerçekleşme süresindeki toplam gün sayısının Farabi Değişim Programı dâhilinde normalde gerçekleşmesi gereken gün sayısına oranının, öğrencinin başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu derslerin toplam kredisine oranıyla çarpımından çıkan oran esas alınır. Katılım Belgesindeki gerçekleşme süresinin belirlenmesinde değişimin başlangıç ve bitiş günleri de dikkate alınır. Programa katılmak isteyen öğrencilerin üniversitelerden öğrencilik, burs, yurt ve benzeri hakları devam edecektir.